W Polsce Muzyka Sztuki wizualne Film
Hotel Salute to część wypartego dziedzictwa Kijowa - które mogłoby stanowić element promocji miasta. Zdjęcie zrobione w trakcie warsztatów dot. zmiany na Pl. Pecherska w Kijowie.

Kultura Partycypacji to praktyczne forum artystów, architektów, menedżerów kultury, edukatorów, działaczy społecznych i praw człowieka oraz liderów samorządów lokalnych i ruchów nieformalnych, którzy tworzą warunki dla zmiany społecznej.

Konferencja realizowana jest w ramach programu Transkaukazja, który przez 12 lat swojego istnienia przeszedł ewolucję z lokalnego warszawskiego festiwalu inspirowanego współczesnym Kaukazem w międzynarodowy, interdyscyplinarny program obejmujący zagadnienia kultury, przestrzeni publicznej, edukacji i aktywizmu społecznego, w którego realizację zaangażowały się niezależne organizacje z 12 krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz innych miejsc świata.


Format Konferencji zakładał maksymalny nacisk na aktywność wszystkich uczestników – zamiast wielu sesji plenarnych wspólnie stworzyliśmy międzynarodowy Bazar Inicjatyw i Idei, pracowaliśmy w sześciu grupach roboczych, które umożliwiły wymianę doświadczeń i wypracowanie wspólnych rezultatów - które następnie zostały zaprezentowane na sesji podsumowującej.

Program

17 listopada, czwartek – “Do-It-Yourself Bazaar”

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był na stworzeniu wspólnego Bazaru Inicjatyw i Idei. Pracując w zespołach międzynarodowych (w większości z osobami poznanymi po raz pierwszy w życiu) uczestnicy stworzyli przestrzeń Bazaru korzystając przede wszystkim z przygotowanych wcześniej elementów. Bazar został  wieczorem otwarty dla wszystkich zainteresowanych - jako wydarzenie publiczne. Zarówno uczestnicy konferencji, jak i zupełnie „zewnętrzna” publiczność mogła poznać działalność organizacji obywatelskich, niezależnych ośrodków kultury, ruchów nieformalnych oraz instytucji publicznych z różnych stron świata.


18-19 listopada, piątek-sobota – Praca w grupach roboczych i sesja podsumowująca

Grupy robocze łączyły w różnych proporcjach trzy formaty pracy: dzielenie się doświadczeniem (prezentacje, dyskusje), szkolenia dot. specyficznych umiejętności, warsztaty wspólnego planowania. Wspólnym elementem wszystkich grup było interdyscyplinarne podejście do omawianych tematów i koncentracja na działaniach mających na wpływ na zmianę lokalną. Każda grupa przygotowała konkretny "produkt" sprofilowany pod kątem swojego obszaru. Za proces przygotowań do prac w każdej z grup odpowiadał(a) Facilitator(ka), który/a zapewnił(a) wsparcie dla grupy przed i podczas Konferencji.

Grupy były podzielone wg następujących tematów:
 • architektura społeczna / uczestnicząca +
 • edukacja +
 • sztuka współczesna +
 • budżety/ procesy partycypacyjne +
 • praca z migrantami i mniejszościami +
 • prawa człowieka / rzecznictwo + oraz tworzenie muzyki + 
Ostatnim etapem konferencji była sesja podsumowująca z prezentacjami wszystkich grup roboczych oraz wystąpieniem Adama Michnika "Od kultury protestu do kultury partycypacji".

Książka
Wyniki Konferencji i towarzyszących jej wydarzeń stanowiły wkład do publikacji książki o tytule “Everyday Utopias” – wydanej w jęz. angielskim. W skład publikacji wchodzą:
 • różnorodne przykłady zmiany lokalnej (działania oddolne, interdyscyplinarne) - zaprezentowane w atrakcyjnej, różnorodnej formie w tym fotoreportaże, komiksy, artykuły naukowe, prace artystyczne, wyniki ewaluacji;
 • wywiady z uczestnikami Konferencji dotyczące ich najbardziej inspirujących działań lokalnych i ilustrowane materiałami – w tym fotografiami – dokumentującymi wybrane inicjatywy;
 • scenariusze konkretnych działań dla samorządowców, przedstawiających jak tworzyć przestrzenie partycypacji, oraz innych aktorów zmiany lokalnej, na przykład scenariusze zajęć edukacyjnych i in.

Miejsce

Głównym miejscem konferencji i warsztatów było Centrum Wielokulturowe w Warszawie – miejsce stworzone i zaprojektowane metodą partycypacyjną (przez przedstawicieli społeczności migranckich, 19 organizacji pozarządowych oraz 5 struktur Urzędu m. st. Warszawy). Grupy robocze pracowały także w instytucjach sąsiedzkich Centrum Wielokulturowego – tj. w Kluboteatrze Dzika Strona Wisły oraz w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.


Uczestnicy
Uczestnicy konferencji pochodzą z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Kaukazu, Afryki Północnej, Ameryk oraz innych regionów świata (por. listę wybranych uczestników - w wersji ang.)
 
Finansowanie
Projekt współfinansowany przez:
 • Urząd m. st. Warszawy,
 • Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji
 • program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Wsparcie Demokracji".
 
=====
* archiwalne: zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (j. angielski)