Transkaukazja – yeganə beynəlxalq festivaldır ki, hansının təbi məhz Qafqaz oldu.

Transkaukazja – yeganə beynəlxalq festivaldır ki, hansının təbi məhz Qafqaz oldu.

Festival tamaşaçını dünyada ən “intensiv” çoxmədəniyyətli regionlarından birinə yaxınlaşdırır. Festivalın yaranma ideyası həmin vaxtda “Başqa Məkan” Fondu ilə bağlı olan və müasir Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla ruhlanıb onların dinamikasını və qeyriadiliyini Polşaya daha yaxın etmək istəyən bir neçə NGO aktivistlər tərəfinden irəli sürülüb. İndiki günə Transkaukazja dünyanın yeddi olkəsində realizə olunan və öz markası ilə tanınan beynəlxalq tədbirdir.

Transkaukazja açıq məkanda keçirilir. Adətən mərkəzi şəhər kücələrində, həmçinin Varşava klub – kafelərində. Festival iki ildə bir təşkil olunur, interdisiplinar xarakteri daşıyır və mədəniyyəti perspektiv janrında ifadə edir: vizual mədəniyyət, musigi, site-specific aksiyaları.

Festival 2009 ildə bütün silsilənin ən möhtəşəm tədbiri idi.Yay tətili və məzuniyyət vaxtı müasir Qafqaz mədəniyyəti, Zamok Uyazdovski Müasir Mədəniyyət Mərkəzində „All and now” və Zaxenta muzeyi ile birgə Kordegarda Qalereyasında “ BAKI, YEREVAN,TBİLİSİ: QAVRAYIŞ! Qafqaz şəhərləri” adında sərgilərdə qonaq oldular. Əlavə olaraq bədii və sənədli filmlər və konsert zamanı Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Şimali Qafqazdan olan sənətkarların musigi, audiovizual və multimediya layihələri təqdim olundu.

Transkaukazja 2011
Transkaukazja 2011 yeddi ölkədə həyata keçir – Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Polşa, Çexiya, Almaniya və Avstriya. Bu tədbir dünyada yeganə proyektdir ki, Avropa Komissiyası 2007-2013 Mədəniyyət Programı çərçivəsində polyak təşkilatıyla üçüncü ölkələr ilə birgə reallaşır.